Wie zijn wij?

Het bestuur bestaat uit volgende personen:

Voorzitter:
 Richard Jager
Secretaris: Jolanda Jansen
Penningmeester: Sanja Zoutman

Algemene bestuursleden: 
Martzen Huizinga-Tichelaar